Diskussionsguide till hjälp när du ska tala med din vårdgivare

Börja med att markera de saker som du kanske upplever:

☐ Du känner att dina ansträngningar att hantera din diabetes inte ger de resultat som du önskar
☐ Du har ofta toppar och dalar i blodsockernivåerna
☐ Du har ofta episoder med toppar och dalar i blodsockernivåerna, vilket gör dig nedstämd, irriterad och trött
☐ Du oroar dig för låga blodsockernivåer
☐ Annat: .................................................................................................................

Nedan följer några faktorer som kan påverka svängningar i blodsockernivåerna. Markera de områden som du skulle vilja diskutera:

☐ De läkemedel jag tar

Är din nuvarande behandling den bästa för dig?
Vissa diabetesläkemedel, inklusive insuliner och deras doser, påverkar blodsockernivåerna och kan ge olika resultat för olika människor. Även om du följer behandlingen exakt såsom din vårdgivare ordinerat så kan du ändå uppleva toppar och dalar. Du är inte ensam. Det är viktigt att du känner dig trygg och nöjd med hanteringen av din diabetes. Varför inte fråga din vårdgivare om dina behandlingsdoser är på rätt nivå eller om det finns andra lämpligare alternativ som kan passa dig?

☐ Min diet

Kan din vårdgivare rekommendera en bättre kostplan som passar din behandling?
En bra kostplan bör passa ditt schema, dina matvanor och din medicinska behandling. Be din vårdgivare om hjälp att hitta rätt kostplan som kan komplettera din diabetesbehandling och hjälpa dig att nå målet för din blodsockernivå.

☐ När jag inte mår bra

Har tillfällig eller kronisk sjukdom inverkan på din diabetesbehandling?
En vanlig förkylning, influensa eller allergi kan påverka din diabetesbehandling och hindra dig från att uppnå målnivån för din blodsockerkontroll. Berätta för din vårdgivare om andra eventuella sjukdomstillstånd som du har. Små förändringar av din nuvarande behandling kan hjälpa dig att hantera ditt blodsocker bättre vid sjukdom.

☐ Min aktivitetsnivå

Påverkar din fysiska aktivitet din blodsockernivå?
Regelbunden motion och en hälsosam kost, tillsammans med adekvat/anpassad medicinsk diabetesbehandling, är viktiga faktorer för att hantera dina toppar och dalar. Tala med din vårdgivare om vilken motionsnivå som kan vara bra för dig. Han eller hon kan berätta för dig om du behöver ändra din aktivitetsnivå, dina måltider eller din medicinska behandling för att uppnå en bättre blodsockerbalans.

☐ Tillfällen då jag känner mig nedstämd och stressad

Diskutera din stressnivå och ditt känslomässiga välbefinnande med din vårdgivare – eftersom dessa faktorer kan påverka din blodsockerkontroll.
Att hantera en kronisk sjukdom som diabetes innebär en känslomässig belastning. Du är inte ensam – många människor med diabetes upplever ofta höga nivåer av diabetesrelaterad stress och ängslan. Stressen med den dagliga hanteringen av olika resultat i blodsockernivåerna kan vara både frustrerande och överväldigande. Tala med din vårdgivare, han eller hon kan lugna dig genom att hjälpa dig att skräddarsy din medicinska diabetesbehandling.

☐ Mina anteckningar

Använd utrymmet nedan för att göra anteckningar om vilket av ovanstående som du vill diskutera:Ladda ned PDF

Stäng

X

Upplever du toppar och dalar? Har du tappat kontrollen över din nuvarande basinsulinbehandling?

Om så är fallet så är det kanske inte ditt fel. Det är viktigt att låta din vårdgivare få kunskap om dina toppar och dalar. Ta det första steget och fyll i checklistan.

Checklista om diabetes