Diabeteschecklista

Diabeteschecklista

Diabeteschecklista Desk

Diabeteschecklista

Har du ojämnt blodsocker?

Din läkare kanske tror att du känner dig bra och att ditt blodsocker är inom acceptabla nivåer så länge du fortsätter att följa den ordinerade behandlingen. Men ta inte detta för givet, du bör tala om för honom eller henne hur du mår. Det kan finnas bättre behandlingsalternativ för dig. Om du ofta har blodsockerförändringar utanför det intervall som du vill ha, bör du ta tag i saken och tala med din vårdgivare. Att planera i förväg kan hjälpa dig att få ut det mesta av tiden med din läkare.

checklist

Börja med att klicka på det som du kan tänkas uppleva och klicka på ”FORTSÄTT” när du är klar.

Q.1

Du känner att dina ansträngningar för att hantera din diabetes inte ger de resultat som du önskar

yes

Q.2

Du har ofta toppar och dalar i blodsockernivåerna

yes

Q.3

Ofta förekommande toppar och dalar i blodsockernivåerna gör dig nedstämd, irriterad och trött

yes

Q.4

Du oroar dig för låga blodsockernivåer

yes

FORTSÄTT

Your opinion matters to us
0%
Your progress

X

1How interesting did you find the content of this website?

Not interesting at all

Not very interesting

Neither not interesting nor interesting

very interesting

Extremely interesting

2Which sections did you find most relevant to you? select all that apply

Discussion Guide

Checklist

Video

Highs and lows section

Talk to your doctor section

Find out more section

3Has this website provided you with new information?

Yes

No

If so, how helpful was this information?

Not helpful at all

Not very helpful

Neither not helpful nor helpful

very helpful

Extremely helpful

Next

4Would you like to see the website include more information on the following topics?

How to manage high and lows

Connecting with others

Caregiver information

How to avoid high and lows

Diet/Exercise/Fitness

Long term consequences

Basal Insulin Dose adjustment process: When and how to adapt/increase your insulin dose

5Do you plan to discuss the discussion guide on your next visit with your Healthcare Professional?

Yes

No

6Do you intend to talk about highs and lows with your Healthcare Professionals?

Yes

No

If so, when?

Within the next week

Within the next month

Within the next quarter

Within the next year

Next

Previous Step

7Would you recommend this website to your friends and family?

Yes

No

8How interested would you be in sharing your experience discussing highs and lows with your doctor / nurse on this website?

Not helpful at all

Not very helpful

Neither not helpful nor helpful

Very helpful

Extremely helpful

9How interested would you be in seeing on this website other people's experiences talking about highs and lows with their doctor / nurse?

Not helpful at all

Not very helpful

Neither not helpful nor helpful

Very helpful

Extremely helpful

10Do you have any recommendations on how to improve the website?

Submit

Previous Step

Quiz Results

 

* Required