Vad menas med toppar och dalar?

Vad menas med toppar och dalar?

Vad påverkar dina blodsockernivåer

Du tar dina läkemedel, följer din vårdgivares råd och gör ditt bästa för att hantera din diabetes, men ändå upplever du toppar och dalar. Låter det bekant? Som du kanske redan vet finns det flera faktorer som kan orsaka förändringar av blodsockret – till exempel vad du äter, hur mycket du tränar och dina läkemedel, inklusive insuliner. Men det är inte allt. Det finns flera faktorer som kan ligga helt utanför din kontroll.

Trots att du gör ditt bästa kan faktorer som ligger utanför din kontroll, t.ex. om du blir sjuk eller känner dig stressad, påverka ditt blodsocker.
äpple

Mat kan snabbt påverka blodsockret

Stress och sjukdom

Stress och sjukdom kan göra så att du blir mindre känslig för insulin

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet tenderar att sänka blodsockret

Medicinering

Medicinering påverkar direkt blodsocker: dos, timing, interaktioner med icke-diabetesmedicin

Förändringarna av dina blodsockernivåer kanske inte beror på dig. Därför är det viktigt att du talar med din vårdgivare om dessa faktorer. Även väldigt små förändringar i din diabetesbehandling kan hjälpa dig att bättre kontrollera blodsockernivån från dag till dag.

Ta en titt på den praktiska checklistan om diabetes som kan hjälpa dig att bedöma dina toppar och dalar och identifiera ämnen att prata om med din vårdgivare.

Symtom på högt blodsocker

Om din blodsockernivå stiger för högt kanske du har symtom på hyperglykemi. Symtomen kan inbegripa:1

Ökning av urinering

Ökade urinmängder

Ökad törst

Ökad törst

Ökad hjärtfrekvens

Ökad hjärtfrekvens

Ökad trötthet

Ökad trötthet

Hyperglykemi kan orsakas av enkla saker, såsom att äta för mycket mat, dricka för mycket läsk, vara fysiskt inaktiv, inte ta läkemedel på rätt sätt, sjukdom eller stress.2 Det bästa sättet att veta säkert om du har hyperglykemi är att kontrollera blodsockernivån.1

Lågt blodsocker symtom

Om din blodsockernivå faller för lågt kan du uppleva symtom på hypoglykemi. Symtomen kan inbegripa:1

Ökad hunger

Ökad hunger

Känsla svettig

Känner sig svettig

Känsla skakig

Känner sig skakig

Känna sig yr

Känna sig yr

Även om symtomen på hypoglykemi kan variera från person till person finns det några vanliga tecken som du bör känna till. Dessa symtom på lågt blodsocker kan inkludera oro, svaghet, förvirring, skakningar, svettningar, trötthet, hunger och nervositet.1 Om du upplever några symtom på lågt blodsocker bör du ta snabbverkande kolhydrater, till exempel en söt dryck eller några godisbitar/glukostabletter, följt av långverkande kolhydrater, till exempel en bit bröd eller kex. När ditt blodsocker har stabiliserats bör du tala med din vårdgivare om vilka ytterligare åtgärder som du kan vidta.

Hur man behandlar hyperglykemi och hypoglykemi

Att stabilisera blodsockret kan göra stor skillnad. Här är några saker du kan göra när ditt blodsocker är för högt eller för lågt:

  • Arbeta tillsammans med din vårdgivare för att justera din kostplan eller din fysiska aktivitet.
  • Tala med din läkare om att justera dina läkemedel.
  • Tala med din vårdgivare om vad en hög eller låg blodsockernivå innebär för dig och när du bör ringa vårdgivaren.

Om du är orolig kan du använda vår diabeteschecklista för att se över dina toppar och dalar.

Rekommenderade blodsockernivåer i Sverige är:3

Fråga din vårdgivare vilket blodsockerintervall som är rätt för dig. European Association for the Study of Diabetes (EASD) rekommenderar ett HbA1c-målvärde på 7 % eller lägre för många människor med diabetes. Ditt blodsockermålvärde och HbA1c-målvärde ställs in av din läkare baserat på din diabetes, din ålder och din allmänna hälsa.

Ta kontroll

Tala med din läkare vid nästa läkarbesök om hur du kan uppnå en stabil blodsockernivå. Din vårdgivare kan rekommendera justeringar som kan hjälpa dig.

1. American Diabetes Association. Finns på: www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/checking-your-blood-glucose.html. Hämtad: 10 April 2015.
2. Diabetes UK. Finns på: www.diabetes.org.uk/FAQ/FAQ_2/. Hämtad: 9 April 2015.
3. Agardh et al. Diabetes 2010.