Många diabetiker har ojämnt blodsockervärde

Många diabetiker har ojämnt blodsockervärde

 

 

När det handlar om diabetes så är du inte ensam

Visste du att varannan person med diabetesbehandling inte når sina glykemiska mål?1

diabetes behandling

Känn ingen skuld om du ofta har toppar och dalar. Det betyder inte att du inte anstränger dig tillräckligt – det kan finnas många anledningar till att toppar och dalar uppstår. Tänk på att din kropp och din diabetes kan förändras över tiden, och ibland behövs också förändringar av din medicinering för att uppnå blodsockerstabilitet.

diabetes kontroll

Det som är viktigt att komma ihåg är att du inte är ensam. Många känner som du. Att tala med din vårdgivare kan hjälpa.

Ta vår diabeteschecklista till hjälp för att se över dina toppar och dalar och för att titta på alternativ tillsammans med din vårdgivare, som kanske kan rekommendera justeringar som kan hjälpa dig.

1. Casagrande SS, et al. Diabetes Care 2013;36:2271-2279.