Hur man behåller normal blodsockernivå for Mobile

Hur man behåller normal blodsockernivå

Hur man behåller normal blodsockernivå

Hur man behåller normal blodsockernivå

Hantera dina toppar och dalar

Som du kanske redan vet kommer ditt blodsockermålvärde och HbA1c-målvärde att ställas in av din läkare baserat på din diabetes, din ålder och din allmänna hälsa. Att dagligen kontrollera dina blodsockernivåer kan hjälpa dig att få reda på om du ligger inom eller utanför målvärdena.

Om du upplever regelbundna förändringar av ditt blodsocker kan de dagliga anteckningarna över vad du har ätit den dagen, vilka aktiviteter du har ägnat dig åt, eventuell behandling som du har tagit och vilken dos, hjälpa dig och din vårdgivare att förstå vad som orsakar förändringarna.

Tala med din vårdgivare för att få råd om när det är lämpligast att mäta ditt blodsocker.

Dags att agera – fyll i checklistan

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. När man lever med diabetes är det rekommenderat att diskutera blodsockernivåerna med sin vårdgivare.

Du kan ta vår diabeteschecklista till hjälp för att se över dina toppar och dalar.

Tala med din vårdgivare

Om du ofta har blodsockerförändringar utanför det intervall som du vill ha, bör du ta tag i saken och tala med din vårdgivare. Det som är viktigt att komma ihåg är att du har tagit ett viktigt steg i rätt riktning genom att söka mer information om hur du kan hantera dina toppar och dalar. Du är inte ensam .

Använd vår diskussionsguide för att se över dina alternativ tillsammans med din vårdgivare, som kanske kan rekommendera justeringar som kan vara till hjälp.