Vad är diabetes? Mobile

Vad är diabetes?

Vad är diabetes?

Vad är diabetes?

Förstå din diabetes bättre

Det finns många källor att tillgå som kan hjälpa dig att ta reda på mer om din diabetes. Fråga din vårdgivare om du behöver mer information eller har fler frågor.

Vilka tecken och symtom har diabetes?

Diabetes kan vara en mycket allvarlig sjukdom – personer med diabetes har en ökad risk för att utveckla en rad hälsoproblem. Med tiden, om den inte hanteras väl, kan högt blodsocker orsaka allvarliga skador på ögon, tandkött, tänder, njurar, nerver och hjärta. Om du har diabetes har du en högre risk att få en stroke eller en hjärtattack vid en tidigare ålder än andra.1,2

diabetes komplikationer

Det bästa sättet att skydda sig från diabeteskomplikationer är att hantera sitt blodsocker, sitt blodtryck, sin kroppsvikt och sitt kolesterol. Det är inte alltid lätt, men personer som fortlöpande anstränger sig för att hantera sin diabetes kan förbättra sin allmänna hälsa avsevärt.1,2

Toppar och dalar uppträder när blodsockret hos en person med diabetes stiger för högt eller sjunker för lågt. Detta kan påverka ditt humör och hur du känner dig. Som du kanske redan vet finns det flera faktorer du bör uppmärksamma som kan orsaka förändringar av blodsockret – till exempel kost, fysisk aktivitet och dina läkemedel, inklusive insuliner. Kontakta din vårdgivare om du upplever något av symtomen nedan.
symtom högt blodsocker

För en fullständig lista över symtom, besök American Diabetes Association på www.diabetes.org eller Joslin Diabetes Center på www.joslin.org.

Varför känner jag mig känslomässigt dränerad och nedstämd?

Du kan känna dig frustrerad och nedstämd trots dina ansträngningar med att hantera ditt blodsocker. Du är inte ensam. Toppar och dalar kan påverka ditt humör och hur du känner dig. Om din diabetesbehandling gör att du känner dig nedstämd eller frustrerad, tala då med din vårdgivare – det finns sätt att hjälpa dig att hantera detta.

Hur känner jag igen högt blodsocker?
Hur behandlar jag lågt blodsocker?
Vad ska jag göra om jag får toppar och dalar?
1. NIH Senior Health. Finns på: nihseniorhealth.gov/diabetes/faq/faqlist.html#a7. Hämtad: 9 april 2015.
2. International Diabetes Federation. Finns på: www.idf.org/signs-and-symptoms-diabetes. Hämtad: 9 april 2015.
3. Diabetes UK. Finns på: www.diabetes.org.uk/FAQ/FAQ_2/. Hämtad: 9 april 2015.