Att leva med diabetes - mobile

Att leva med diabetes

Att leva med diabetes

Att leva med diabetes

Hur man bor med högt och lågt blodsocker?

Människor med diabetes kan uppleva toppar och dalar.1,2 Dessa kan ha en inverkan på hälsan hos personen med diabetes och även på beteendet. Din närstående kanske följer sin vårdgivares rekommendationer för behandlingen och gör sitt bästa för att hantera sin diabetes, men kanske ändå inte uppnår en tillfredsställande blodsockerkontroll.

Om du kan förstå och känna igen topparna och dalarna i din närståendes diabetes kan det hjälpa dig att vara ett stöd.

Vår diabeteschecklista kan hjälpa dig att bedöma toppar och dalar och förstå de alternativ som finns. Att prata med en vårdgivare kan vara till hjälp för att hitta justeringar som kan göra en verklig skillnad.

Konsekvenser av dålig blodsockernivåkontroll

Okontrollerad diabetes kan göra att din närstående riskerar diabeteskomplikationer,1 medan toppar och dalar också kan ha en känslomässig inverkan, vilket kan få en person att känna sig nedstämd och deprimerad.

Diabetesassocierad depression kan också påverka förmågan hos en person med diabetes att kontrollera sitt blodsocker vilket kan skapa en ond cirkel där depressionen påverkar förmågan att kontrollera blodsockret, sedan kommer dålig blodsockerkontroll att få personen med diabetes att känna sig ännu mer deprimerad. Diabetesassocierad depression är ofta underskattad.3–5

Om du är en anhörigvårdare kan påfrestningen att ta hand om en närstående med diabetes innebära hälsokonsekvenser även för dig. Dessa kan inkludera utbrändhet – man kan drabbas av fysisk och känslomässig utmattningen av att ta hand om en närstående med diabetes.6

1. Gruppen UK Prospective Diabetes Study (UKPDS). The Lancet Vol 352, Sept 1998
2. Diabetes.co.uk. High and low blood sugar symptoms: www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html. Hämtad: 24 sept 2015
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26;
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Hämtad: 24 sept 2015