Diabetesutbildning

Diabetesutbildning

Diabetesutbildning

Att hantera sin sjukdom kan vara en utmaning för din närstående som har diabetes. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa.

Utbilda dig själv om diabetes

Det finns en hel del felaktig information om diabetes och det är viktigt att förstå hur man bäst kan stödja en närstående. Det kan vara till hjälp att:1,2

  • Följa med din närstående på läkarbesök, om han/hon vill det
  • Följa med honom/henne till diabetesegenvårds-klasser eller sessioner
  • Använda ansedda informationskällor, såsom American Diabetes Association (ADA), EASD, Diabetes UK, patientföreningar osv.

Motivera och uppmuntra din närstående

Både du och din närstående kommer att behöva tid för att anpassa er till diabetesdiagnosen och de resulterande livsstilsförändringarna:1,2

  • Ge honom/henne lite tid att komma till rätta med det i sin egen takt
  • Känn inte att du måste vara ständigt positiv – det kan vara bra att prata om era bekymmer också
  • Ge stöd, men försök att inte vara överbeskyddande
  • Stöd honom/henne i alla nödvändiga livsstilsförändringar genom att göra saker tillsammans – som att träna eller laga mat
  • Uppmuntra din närstående att testa och skriva upp sitt blodsockervärde regelbundet. Detta kommer att hjälpa honom/henne att hålla reda på hur väl han/hon hanterar sin diabetes
  • Uppmuntra din närstående att tala med sin läkare om du eller han/hon har några frågor om diabeteshanteringen eller om toppar och dalar
1. Weisenberger J. Help! My aging parent has diabetes. 03.12.13: diabetes.sanofi.us/help-my-parent-has-diabetes/; Hämtad: 24 sept 2015.
2. Wahowiak L. 8 tips for caregivers: American Diabetes Association. March 2014: www.diabetes.org/living-with-diabetes/recently-diagnosed/8-tips-for-caregivers.html; Hämtad: 24 sept 2015.