Ta hand om en diabetespatienter

Ta hand om en diabetespatienter

Ta hand om en diabetespatienter

Till dig som är anhörig till någon med diabetes

Att ta hand om en närstående med diabetes kan vara både mentalt och fysiskt dränerande. Som en anhörigvårdare behöver även du omsorg och stöd. Så det är viktigt att du som anhörigvårdare inte glömmer att ta hand om dig själv. Detta kommer att hjälpa dig att stödja din närstående med typ 2-diabetes ännu bättre.1

Känn ingen skuld om din närstående har toppar och dalar. Det betyder inte att du inte anstränger dig tillräckligt – det kan finnas många anledningar till att toppar och dalar uppstår. Tänk på att hans/hennes kropp och hans/hennes diabetes kan förändras med tiden och ibland behövs också förändringar av medicinering för att uppnå blodsockerstabilitet.

Det som är viktigt att komma ihåg är att du inte är ensam. Många anhörigvårdare känner som du. Att tala med vårdgivaren kan hjälpa.

Ladda ned vår diabeteschecklista för hjälp med informationsdiskussioner med vårdgivaren om din närstående.

1. Calentine L. Life with diabetes: caregiver happiness. 23.03.14: diabetes.sanofi.us/caregiver-happiness/. Hämtad: 24 sept 2015